Thông Báo, BÐH bậc Lực Hoa Kỳ (2017): Khóa giảng “Giới-Ðịnh-Tuệ” (Kỳ 2)


Kính thông báo đến toàn thể quý Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành cùng Huynh Trưởng Học Viên Bậc Lực, BHD Hoa Kỳ Hòa Thượng Thích Thái Siêu sẽ tiếp tục giảng GIỚI – ĐỊNH – TUỆ (kỳ 2) cho Huynh Trưởng GĐPT  vào lúc 5:00PM – 7:00PM (giờ California) Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017…

Nguyên Anh: Ngoảnh Lại


Bao giờ ta ngoảnh lại Trên bước đường thênh thang, Mỏi cánh từng vọng tưởng Dưới nắng đời chói chang? Ta trách trên, trách dưới Dưới trách dưới, trách trên. Trách qua và trách lại Vẫn một đời lênh đênh. Ta sống trong chánh niệm Hại người tức hại ta. Hòa mình theo hơi thở…