Thông Báo, BÐH bậc Lực Hoa Kỳ (2017): Khóa giảng “Giới-Ðịnh-Tuệ” (Kỳ 2)


Kính thông báo đến toàn thể quý Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành cùng Huynh Trưởng Học Viên Bậc Lực, BHD Hoa Kỳ Hòa Thượng Thích Thái Siêu sẽ tiếp tục giảng GIỚI – ĐỊNH – TUỆ (kỳ 2) cho Huynh Trưởng GĐPT  vào lúc 5:00PM – 7:00PM (giờ California) Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017…

Nguyên Anh: Ngoảnh Lại


Bao giờ ta ngoảnh lại Trên bước đường thênh thang, Mỏi cánh từng vọng tưởng Dưới nắng đời chói chang? Ta trách trên, trách dưới Dưới trách dưới, trách trên. Trách qua và trách lại Vẫn một đời lênh đênh. Ta sống trong chánh niệm Hại người tức hại ta. Hòa mình theo hơi thở…

Tâm Quang Vĩnh Hảo: Cư Sĩ và Việc Hoằng Pháp


Sau khi đạt được toàn giác, nếu Đức Phật không vận chuyển bánh xe Chánh Pháp lần đầu tiên tại vườn Nai, nếu bốn chúng đệ tử của ngài suốt 2500 năm qua không tiếp nhận, thực hành và truyền bágiáo lý, sẽ không có Phật giáo hiện hữu trên đời, và không có Phật Pháp để chúng ta học tập, hành trì ngày nay. Không lâu khi Tăng đoàn mới thành lập với 60 thánh giả chứng đắcA-la-hán, Đức Phật đã có lần kêu gọi…