Diệu Minh: Lễ lên đoàn GĐPT Chánh Hòa


DIỆU MINH: Buổi Lễ lên đoàn của 18 Em ngành Oanh trong đơn vị GĐPT Chánh Hòa đã diễn ra thật ấm cúng tình Lam. Từ những em Oanh Vũ ngây thơ ở độ tuổi 7-12, chập chững vào sinh hoạt với đoàn áo Lam ở những ngày đầu; nay các em đã trưởng thành và sẵn sàng cùng với các Anh Chị ngành Thiếu (13-18) hoà vui và học hỏi để giúp đơn vị càng vững mạnh.

Trong niềm vui ngày hôm nay của các em, Ban Huynh Trưởng Chanh Hoa thương chúc các em luôn khỏe, đi sinh hoạt đều và tìm nhiều niềm vui hơn với các bạn đồng trang lứa trong ngành Thiếu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s