Huệ Trí: Tin Ảnh: Liên trại huấn luyện Anôma-NiLiên-Tuyết Sơn Miền Thiện Hoa, 2016


HUỆ TRÍ: Những ngày cuối tuần giữa tháng Bảy, 2016, Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa tổ chức liên trại huấn luyện Ðội, Chúng và Ðàn Trưởng: Anôma, Ni Liên và Tuyết Sơn. Trại quy tụ đông đảo đoàn sinh hai ngành Thiếu và Oanh Vũ của các đơn vị GÐPT tại địa phương. Bản tin ảnh dưới đây do Huynh trưởng Huệ Trí ghi lại, và giới thiệu cùng lam viên để chia vui:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s