GÐPT Chánh Tâm, Hayward: Tin ảnh: Trại Hè Ðại Dương, 2016


GÐPT CHÁNH TÂM: Trại Hè Ðại Dương của GÐPT Chánh Tâm, Hayward, California, tổ chức ba ngày cuối tuần, 15 đến 17 tháng Bảy, 2016 tại Camp Herms. Một số hình ảnh kỷ niệm được ghi lại dưới đây, xin giới thiệu cùng lam viên bốn phương:

Xem thêm ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s