Buddha’s House: Bà Aung San Suu Kyi và quan chức cao cấp Myanmar cúng trai tăng hồi hướng Phước báu


19.7.2016 – Bà Aung San Suu Kyi và các quan chức cao cấp Myanmar cúng trai tăng hồi hướng Phước báu đến cha bà (ông Aung San) và các anh hùng của đất nước đã hi sinh.

Ở Myanmar, vào ngày 19 tháng 7 hằng năm là Martyrs’ Day – cả nước sẽ tưởng nhớ những người anh hùng dân tộc (dẫn đầu là ông Aung San, cha bà Aung San Suu Kyi) đã hi sinh trong một vụ ám sát vào năm 1947. (Theo BBC Burmese)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s