Tri Ân 15 năm phụng sự tổ chức Áo Lam của H.Tr Tâm Tri Hoàng Nuôi, nguyên bác Gia Trưởng GÐPT Pháp Vân, Pomona, California


Ban Biên Tập Facebook TTVHPG Pháp Vân: Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Trí viện chủ chùa Pháp Vân, Cố-vấn giáo hạnh GĐPT Pháp Vân, Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Vân đã tổ chức Lễ Tri Ân 15 năm phụng sự Tổ chức và Đạo Pháp của bác Tâm tri Hoàng Nuôi, nguyên Gia trưởng GĐPT Pháp Vân. Ban Biên Tập Facebook TTVHPG Pháp Vân xin đăng tải một số hình ảnh buổi lễ tri ân và bữa cơm trưa thân mật ấm áp tình lam tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân hôm nay 31 tháng 7 năm 2016.

Facebook GÐPT Pháp Vân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s