Nguyên Tín Nguyễn Châu: Tâm Thư Đại Hội Huynh Trưởng GÐPT Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ IV (2016 – 2020)


40733d91-3491-4321-8819-d1a113ab85a3Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu (Ảnh: Trần Lâm)

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Cung kính đảnh lễ bái bạch:

  • Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh. Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.
  • Chư tôn Hòa thượng, Chư tôn Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Đại Đức Ni.
  • Chư tôn đức Tăng, Ni xuất thân từ GĐPT Việt Nam.

Kính thưa:

  • Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam đang hành hoạt tại mỗi Quốc độ trong tinh thần duy trì TRUYỀN THỐNG LÝ TƯỞNG.
  • Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam các cấp trực thuộc BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.
  • Toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

Bằng tất cả tấm lòng cung kính, chúng con xin dâng lên quý Ngài lời thỉnh an tứ đại nhu hòa, Phật sự viên thành. Kính gửi đến quý vị cùng toàn thể Lam viên lời chúc tinh tấn, cát tường, thành tựu sở nguyện. Thành tâm tri ân Chư tôn đức cùng quý vị đã dành những thời gian quý báu cho chúng con kính dâng lên quý Ngài và gửi đến quý vị cùng Lam viên gần xa đôi dòng tâm niệm qua bức Tâm thư này.

Kính bái bạch Chư tôn đức,
Kính thưa quý vị,

Bước chân Chư Tổ du hóa khắp ba miền Bắc – Trung – Nam để dựng nghiệp Chấn Hưng cho Phật giáo nước nhà đến nay vẫn còn in đậm trong dòng Sử Phật Việt. Tâm nguyện của quý Ngài đến năm 1951 mới tròn duyên thành tựu khi Tăng Già khắp ba miền câu hội trú xứ Từ Đàm tác pháp Yết Ma, hòa hợp thành lập TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, làm nơi nương tựa cho tứ chúng tu học trong chí nguyện “Phật pháp được xiển dương do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn hưng thạnh do đàn việt phát tâm”. Đến nay đã tròn 65 năm mang dấu ấn Việt Nam Phật sử.

Cũng 65 năm trước, Phật địa Từ Đàm đã trở thành chiếc nôi cho sự ra đời của danh xưng GĐPT Việt Nam, một tổ chức phụng hành giáo giới của Tăng già trực tiếp hướng dẫn cho các thế hệ Thanh, Thiếu, Đồng niên sống trong ngôi nhà Phật pháp, biết trưởng dưỡng thân tâm, tô bồi hạnh đức để trở thành người Phật tử chân chánh, và lập nguyện “góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.

Sau 65 năm, bao biến đổi của thương hải tang điền, bao thăng trầm của thế sự đổi thay, bao thịnh suy của cuộc đời do nhiều tham ái, danh tướng, bao chướng nạn không ngừng bủa vây với nổi đau “Sư tử trùng thực Sư tử nhục”, cộng nghiệp là quy luật tất yếu trong lý duyên sanh, chỉ có sự kham nhẫn và tinh thần vô úy mới duy trì được sự nghiệp Phật giáo tròn thủy, tròn chung.

Trong nổi đau đã tỏa sáng ánh quang minh diệu kỳ, Phật giáo Việt Nam mang hành trang Chư Tổ với tâm nguyện “không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của dân tộc và nhân loại” Nhờ thế mà đạo tràng được kiến lập khắp nơi nơi, Pháp hội tuyên dương nhiệm mầu khắp chốn, dù trong chướng nạn bủa trùng nhưng hoa đạo pháp vẫn tỏa ngát hương thanh khiết, quý ngài đã đáo xứ tùy nhơn, tùy duyên hành hoạt, kham lãnh khó nguy, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ mà chu toàn phật sự, nhất là bảo bọc GĐPT Việt Nam các cấp trong tinh thần duy trì LÝ TƯỞNG TRUYỀN THỐNG. Có lúc nội trùng phân hóa, quý Ngài đã an nhiên vận dụng tinh thần “phương tiện tùy nghi vô thi bất khả” làm nơi nương tựa cho tứ chúng, làm chỗ dựa vững chắc cho áo Lam chúng con.

Ngưỡng vọng về quý Ngài bằng tất cả tấm lòng tôn kính, nhưng trong tự thân chúng con cảm thấy hỗ thẹn vô cùng:

  • Khi hôm nay chúng con đang có được gì trong Lam nghiệp thì tất cả đều là máu xương, là nước mắt của tiền nhân, và do uy đức lồng lộng của đại Tăng chở che, nhiếp hóa. Mà chúng con chưa thể báo đền.
  • Có người đã rẽ đường, quay lưng với TRUYỀN THỐNG để lại một nổi đau vô cùng cho sự phân li.
  • Và còn bao nhiêu Anh Chị Em Lam vẫn từng ngày giữ gìn gia tài Lam TRUYỀN THỐNG nhưng chưa chung cùng hệ thống để tạo nên sức mạnh hộ trì và xiển dương cho dòng sông Lam cuộc tràn chất ngọt dù LẬP TRƯỜNG, LÝ TƯỞNG KHÔNG HAI.
  • Nhìn về chính chúng con, vẫn còn nhiều tập khí vi tế, vẫn còn nhiều tự ngã chưa bào mòn bởi thiếu hạ thủ công phu nên dẫn đến sự cảm thông chưa trọn vẹn, làm bận lòng Chư tôn đức, đã phần nào cô phụ tấm lòng của quý Ngài.

Với tư cách Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, chúng con chí thành hướng về Tam bảo, hướng về Chư tôn đức chí thành đảnh lễ sám hối lỗi lầm bất xứng của chúng con, ngưỡng nguyện Tam bảo chứng minh, quý Ngài hỷ xả để chúng con được sự thanh tịnh hầu mong kiến lập Đại Hội được viên thành.

Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa toàn thể quý BHD, cùng Lam viên gần xa,

Chúng con xin thiết tha dâng lên quý Ngài, cùng gửi đến Lam viên gần xa đôi dòng bộc, đây có thể là bức Tâm thư cuối cùng của chúng con khi hôm nay sức đã mòn, mạng sống chỉ là ngọn đèn leo lét với những giọt dầu cuối cùng của kiếp người đã đi qua 93 năm. Chúng con xin thỉnh cầu quý Ngài từ bi tiếp hóa, lân mẫn hậu côn, chấn tích quang lâm chứng minh Đại Hội và mãi là nơi nương tựa cho chúng con trên bước đường tu học và phụng sự lý tưởng. Chúng con tin tưởng rằng nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ của đại Tăng sẽ nâng cho chúng con được bay cao trong biển trời chánh pháp.

Chúng tôi rất mong quý BHD, cùng những sứ giả áo Lam còn đang thắp sáng TINH THẦN TRUYỀN THỐNG, đang từng ngày gìn giữ hơi ấm TÌNH LAM hãy cùng nhau câu hội, cùng nhau xóa bỏ bức tường ngăn cách do kiến thủ, biên kiến tạo ra trong khi chúng ta vẫn cùng một hướng nhìn để chung tay, chung lòng xây dựng nhà Lam vững bền, quang huy trong tương lai để không cô phụ tứ ân thâm trọng. Có thế thì đây là ngày hội trọn vẹn tinh thần: TRI ÂN, BÁO ÂN – HỘI NGỘ TÌNH LAM – THẮP SÁNG SỨ MẠNG.

Thành tâm đảnh lễ quý Ngài kính dâng lời tâm nguyện.
Trân trọng kính gửi đến quý BHD cùng Lam viên bức tâm thư này.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

PL.2559, ĐàLạt ngày húy nhật Bác Tâm Minh – 2016.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s