Phân Ưu: Huynh Trưởng Cấp Tấn Minh Ðạo Phan Hồng


Minh-Dao.jpg

Nhận được tin buồn,
Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam,
Thành viên Hội đồng cấp Tấn GĐPT Gia Định

Minh Đạo Phan Hồng

Thọ tại gia Bồ tát giới, pháp tự Phước Chánh,
Sinh năm Kỷ Mão
Ðã mãn phần vào ngày 28 tháng 7 năm 2016
(nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân)

Hưởng thọ: 78 tuổi
Toàn thể lam viên Hoa Kỳ thành kính chia buồn cùng Tang Quyến,
nguyện Hương Linh Huynh Trưởng Minh Ðạo vãng sanh cực lạc quốc độ.
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s