Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Khóa bồi dưỡng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh


Tin ảnh: Khóa bồi dưỡng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh, 2016, tổ chức thứ Bảy, ngày 30 tháng Bảy, 2016, tại Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California – USA, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Pháp Trí, Sư Cô Thích Nự Chơn Truyền, trú sứ Chùa Quang Nghiêm; Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu, trú sú Chùa Phổ Từ, Hayward, California; cùng quý anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Liễu Quán như: H.Tr Nguyệt Kim Tường-Thạch Ngọc Bích Vân, HTr. Thanh Quang-Trần Quang Lợi và HTr. Tâm Thường-Trịnh Trần Hoàng Quân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s