Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Âu Châu Kỳ IX, 2016-2020 (Amiens – Pháp Quốc)


Tin ảnh: Ðại hội Huynh trưởng GÐPT Việt Nam Âu Châu được tổ chức trong khuôn viên khóa tu học Phật pháp Âu Châu lần thứ 28, tại amiens – pháp quốc.

Lễ Khai Mạc Đại Hội được cử hành lúc 08 giờ sáng Ngày Thứ Ba  16/7/2016 tại Hội Trường dưới sự Chứng Minh của Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt, Đệ I Chủ Tịch HĐĐH GHPGVN TN Âu Châu, Thượng Tọa Thích Thông Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và Đại Đức Tổng Vụ Phó.

Cùng dịp này, Lễ Thọ Cấp Tấn của hai Huynh trưởng NGUYÊN HÒA Phạm Phước Thuận và MINH TRÍ Nguyễn Chánh Lý cũng được tổ chức dưới sự Chứng Minh của nhị vị Hòa Thượng và Thượng Tọa nói trên, cùng sự hiện diện của Htr TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp, Trưởng Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại và Htr TÂM BẠCH Trần Huyền Đan, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Âu Châu.

Hữu duyên nữa, là lòng bi mẫn của Hoà Thượng THÍCH THÔNG HẢI đã đến thăm Đại Hội cùng Lam viên Âu Châu, chia sẽ niểm vui của Buổi Sinh Hoạt Tình lam.

Bản tin ảnh trích trang nhà BHD/GÐPT/VN/HN. Thay mặt Lam Viên Hoa Kỳ, kính mừng thành quả Ðại Hội và nguyện Chư Phật Ðộ Trì tất cả Anh Chị Chân Cứng Ðá Mềm, vững bước trên Ðường Ðạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s