Hồ Hoàng Chánh: Trại Hè “Bồ Ðề, 2016” GÐPT Huệ Quang, Santa Ana, CA – USA.


Trại Hè GÐPT Huệ Quang thuộc Miền Quảng Ðức trong những ngày cuối tuần 5,6 và 7 tháng Tám, 2016, vui nhộn và đầy khí thế theo mùa Olympic. Trại mang tên Bồ Ðề. Ðược biết Ban Hướng Dẫn Miền, dẫn đầu phái đoàn là anh Trưởng Ban Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp, cùng các trưởng Hồ Hoàng Chánh và Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp đến thăm trại. Dưới đây là những khoảnh khắc sống động của trại đã được anh Hồ Hoàng Chánh ghi lại, cũng như một vài tấm giờ phút lên đường mà độc giả lam viên có thể thấy trên trang facebook của chị Diệu Nguyệt Nguyễn Thị Kiều Dung, người âm thầm luôn sát cánh với đơn vị Huệ Quang trong những năm qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s