BHD/GÐPT/VN-HK: Kính Mừng Vu Lan, PL 2560


THIEP VU LAN

Nhân mùa Vu Lan, PL 2560, Thay mặt BHD/GÐPT VIỆT NAM TẠI HOA KỲ, kính chúc toàn thể anh chị em Lam viên cùng gia đình một mùa Hiếu Hạnh thắm đượm yêu thương, đùm bọc và tha thứ, hầu tỏ lòng cung kính, báo ân nghĩa Mẹ tình Cha.

Trưởng Ban
QUANG NGỘ ÐÀO DUY HỮU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s