Chúc Mừng: H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái


10422440_10152627827167659_5408520455763300587_n.jpg

Ðược biết hôm nay, 11 tháng Tám, 2016, sau một thời gian dài, anh Nguyên An Tôn Thất Thái, nguyên thành viên BHD Miền Quảng Ðức; H.Tr GÐPT Hướng Thiện/San Diego, CA, đã thoả lòng nhớ mong trông đợi vì được đoàn tụ cùng phu nhân là chị Wang Ling. Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ thân mến chia vui với Anh Chị và chúc đôi Uyên Ương mãi luôn hạnh phúc, cùng nhau xây đắp tổ ấm.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s