Tâm Thường Ðịnh: Thôi mà, ta thương nhau tý nữa


MienQuangDuc
Ở đâu cũng vậy
gia đình nào
tổ chức nào
xã hội nào
cũng có những điều tuyệt vời
lý tưởng và nhân bản
nhưng cũng có những vụng về
khuyết khiếm…
Thôi thì, mỗi khi ta nhận chân
Xin hãy ôm ấp, gìn giữ cho nhau
yêu thương
đùm bọc và nâng đỡ
để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh
Tâm Thường Ðịnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s