Chúc Mừng: Gia đình Lam viên Nguyên Hòa Nguyễn Tứ Quý và Quảng Phương Ðỗ Thúy Quỳnh


11070514_10205416550827537_7177594960596842086_n

Nhận được tin vui, Lam viên Nguyên Hòa Nguyễn Tứ Quý và Quảng Phương Ðỗ Thúy Quỳnh vừa hạ sanh cháu trai Nguyễn Tứ Kiệt Warren, vào ngày 21 tháng Tám, 2016. Bé nặng 5lbs 10 và cao 19in.

Lam viên Nguyên Hòa Nguyễn Tứ Quý, nguyên là đoàn viên GÐPT Huệ Quang, Miền Quảng Ðức; là thứ nam của ctrưởng niên Nguyên Hiền Nguyễn Tứ Ðại và trưởng niên Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều.

Lam viên Quảng Phương Ðỗ Thúy Quỳnh, nguyên Ban viên BHD Miền Quảng Ðức, là ái nữ của trưởng niên Minh Tín Ðỗ Văn Phố và trưởng niên Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp.

Ðây là tin vui của gia đình Lam viên hai Họ Nguyễn-Ðỗ nói riêng, cũng như của đại gia đình Áo Lam Hoa Kỳ nói chung.

Mong rằng Bé Nguyễn Tứ Kiệt ăn mau chóng lớn, nối nghiệp nhà Lam bao đời Nội, Ngoại, Bố, Mẹ.

Hoan Hỷ thay!

Chúc mừng! Chúc Mừng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s