Liên Trại Huấn Luyện A Dục-Lộc Uyển, 2016, BHD Gia Ðịnh, Sài Gòn


_MG_8346

Khai triển đề án Phật sự của BHD Gia Định, 2016, trong lãnh vực tu học, huấn luyện. Chủ Nhật 28 tháng Tám vừa qua, Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I A Dục (23) và Sơ Cấp Lộc Uyển (31) đã được khai mạc tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Khế Đạo, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định và chủ tọa của Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định, cũng như quý Huynh trưởng Thường vụ, Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD; quý Huynh trưởng Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc.

Khóa huấn luyện kỳ này gồm có 12 Huynh trưởng thành viên Ban Quản trại, 25 Huynh trưởng trại sinh A Dục và 37 Huynh trưởng trại sinh Lộc Uyển.

Sau nghi thức khai mạc, Huynh trưởng trại sinh hai trại sẽ được truyền trao các đề khóa tuần huấn luyện đầu tiên, sẵn sàng cho một hành trình tuân kỷ luật, chịu huấn luyện và vượt mọi khó khăn để hoàn tất kỳ trại.

(theo BHD GĐPT Gia Định – ảnh: Quảng Từ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s