Chia buồn: Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Xuân – Lê Mai


14224926_1762095727411384_3819116939275992933_n.jpg

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI – TRÍ – DŨNG

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 – TEL: 310.634.6503 – FAX 310 540-8161
email: vpttbhdhk@yahoo.com

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Toàn thể Huynh trưởng và Ðoàn sinh
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Nhất Tâm Cầu Nguyện
Chơn Linh Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYÊN XUÂN – LÊ MAI

Ðại diện BHD Trung Ương GÐPT Việt Nam tại Miền Vạn Hạnh

CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn với Tang gia Hiếu quyến
và Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Phật lịch 2560, Hoa Kỳ, ngày 04 tháng 9 năm 2016
TM Ban Hướng Dẫn và Hội Ðồng Cấp Dũng-Tấn GÐPTVN tại Hoa Kỳ

Trưởng Ban
QUANG NGỘ ÐÀO DUY HỮU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s