Ðọc lại “Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ”


IMG_8503.JPG

QUYẾT NGHỊ

của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới
vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ

Gia Ðình Phật Tử Việt NamChúng tôi toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại diện Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới họp trại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, trong những ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004

NHẬN ÐỊNH RẰNG :

1. Phật Giáo Việt Nam là một tôn giáo có mặt hơn hai ngàn năm lịch sử, trải qua bao thăng trầm, hưng phế và gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội chính thống, được truyền thừa chánh pháp của Lịch Ðại Tổ Sư, đã và đang hoằng hóa đúng với truyền thống và ý thức Dân tộc, không chấp nhận chủ nghĩa vong bản, ngoại lai ;

2. Với một lực lượng hơn 300,000 ngàn đoàn viên trên khắp nẻo đường quê hương và các quốc gia trên thế giới, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục có lý tưởng và càng ngày càng phát triển vững mạnh ở trong cũng như ngoài nước ;

3. Gia Ðình Phật Tử Việt Nam với truyền thống 60 năm hành hoạt, đã và đang trải qua những gian khổ nhưng vẫn luôn trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là một lực lượng hậu bị của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ;

4. Với mưu đồ đen tối và thâm độc (của các thế lực vô minh) nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tạo nên một tình trạng vô cùng khắc nghiệt đối với Chư vị Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như Huynh Trưởng các cấp của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.

QUA NHỮNG NHẬN ÐỊNH TRÊN, CHÚNG TÔI ÐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ :

KHÔNG ÐỂ BẤT CỨ MỘT THẾ LỰC VÔ MINH NÀO CÓ THỂ CHI PHỐI
HAY PHÂN HÓA GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

Làm tại Bồ Ðề Ðạo Tràng ngày 9 tháng 11 năm 2004

Toàn thể Huynh Trưởng đại biểu Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới

***

Phụ lục:
Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

LỄ HỘI GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

QUYẾT NGHỊ

về việc : Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

Chúng tôi, toàn thể thành viên tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới họp tại Bồ Ðề ÐạoTràng, Trung Tâm Viên Giác, Ấn Ðộ, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004

NHẬN ÐỊNH

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam1. Nhân loại ngày càng phát triển, nhu cầu liên hệ được kỹ thuật yểm trợ, nên khoảng cách giữa các dân tộc và các quốc gia trở nên gần gũi, không biên giới;

2. Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Ðồng Niên đi đúng với đường hướng giáo dục và phát triển nhân loại, nên càng ngày càng trở nên lớn mạnh vượt qua khỏi biên giới quốc gia để hòa đồng với sự phát triển nhân loại trên thế giới ;

3. Vì những nhu cầu trên, một “Lễ hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới” đã được tổ chức tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004. Trên phương diện tổ chức, Ban tổ chức đã mời một phái đoàn Huynh Trưởng đại biểu Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội với mọi thủ tục xuất cảnh hợp pháp của nhà đương quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên đến giờ phút lên đường thì phái đoàn bị ngăn cản tại sân bay nên không được phép tham dự Lễ Hội.

Qua những nhận định trên, Chúng tôi toàn thể Ðại biểu của Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới đồng thanh quyết nghị :

1. Cực lực phản đối việc ngăn chận, hù dọa Phái đoàn đại biểu Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, qua hành động này, chứng tỏ nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã không tôn trọng luật pháp quốc gia, cũng như công pháp quốc tế, là một hành vi thiếu văn hoá mang tính đàn áp, chúng ta không thể chấp nhận được.

2. Kêu gọi các cơ quan bảo vệ nhân quyền, các cơ quan văn hóa xã hội, và các cơ quan truyền thông quốc tế hỗ trợ sự lên tiếng của chúng tôi và đòi hỏi nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc gia, và công pháp quốc tế.

Làm tại Bồ Ðề Ðạo Tràng ngày 9 tháng 11 năm 2004

Toàn thể Huynh Trưởng đại biểu Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s