Lê Khắc Vũ: GÐPT Pháp Vân, Pomona, lạc quyên cứu trợ nạn nhân lũ lụt


Lời thưa Sen Trắng: Sáng Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2016, GÐPT Pháp Vân, đoàn quán đặt tại TTVH Phật Giáo, chùa Pháp Vân, Pomona, trong chương trình sinh hoạt đã phát động lạc quyên cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam. Bản tin ảnh dưới đây do trưởng Lê Khắc Vũ phổ biến.

Hiện nay, Pháp Vân là đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – miền Quảng Ðức, trưởng ban là H.Tr Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng, một nhánh lam khác, mà trong đề án Phật sự nhằm tiến đến thống nhất hai nhánh lam cùng danh xưng và đang hành hoạt trên cùng một địa phận, là hoài vọng thiết tha của toàn thể đoàn viên GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung.

Sen Trắng xin nối vòng tay thông tri những phật sự ý nghĩa, lợi lạc của mọi nhà lam Hoa Kỳ, hầu từng ngày kết bền dây hòa-tin-vui. Mong lắm thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s