Nguyên Túc Nguyễn Sung: GÐPT Hoa Nghiêm, VA, phát nguyện “tuần thực tập Chánh Niệm”. Phụ huynh bảo trợ 3K cứu trợ nạn nhân lũ lụt


14882142_1241910149213447_8890048687967220194_o

Trong một bản tin của trưởng Nguyên Túc Nguyễn Sung, thì tuần qua, các anh chị em GĐPT Hoa Nghiêm, tiểu bang Virginia, US, thuộc BHD Miền Thiện Hoa (BHDTƯ/GÐPT/VN/HK), đã phát nguyện tuần thực tập chánh niêm với cả nhà – ăn chay, ngồi thiền, và lạy Phật.

Ðặc biệt, chương trình được bảo trợ bởi quý bác, quý phụ huynh. Tổng số tiền bảo trợ được hơn $3000 – số tiền này anh chị em Hoa Nghiêm gởi về ủng hộ cứu trợ bão lụt miền Trung quê nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s