Kêu gọi áo lam tham gia các chương trình lạc quyên trong cộng đồng nhằm cứu trợ nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam.


14902935_982315351873206_2045034773781889435_o

SEN TRẮNG: Hôm nay, dồn dập tin tức Việt Nam tiếp tục xả lũ và tình trạng mưa bão gây vỡ đê tại các tỉnh Miền Trung vốn đã hứng chịu hậu quả trận lũ  nặng nề vừa qua chưa khắc phục được, nay lại thêm trận lũ khác ập tới. Khắp nơi người Việt hải ngoại, xuyên qua các cơ sở tôn giáo, hội đoàn đoàn thể cộng đồng ra sức vận động các chương trình cứu tế, nhiều sinh hoạt trong mùa này hướng về quê nhà thể hiện nghĩa cử “thương về Miền Trung.”

Theo thông báo của Cộng Ðồng Người Việt tại Seattle, một chương trình gây quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng Mười Một, 2016 sắp tới đây. Trước những sinh hoạt ý nghĩa như vậy, Sen Trắng xin nối vòng tay, chia sẻ thông tin hầu kêu gọi lam viên cư ngụ tại địa phương và các vùng lân cận tùy nghi, hết lòng tham gia mọi sinh hoạt phúc lợi cộng đồng, yễm trợ Ban Tổ Chức buổi gây quỹ được thành công viên mãn.

Mọi chi tiết, xin trực tiếp liên lạc BTC theo địa chỉ nêu trong bích chương.

Trân trọng thông tri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s