Chia Buồn: Huynh Trưởng Trung Diệu Nguyễn Thị Liên Hương


1-1Di ảnh Cố Huynh Trưởng Trung Diệu Nguyễn Thị Liên Hương (ảnh: GÐPTVN/TG)

Ðược tin hiếu nữ của H.Tr Quảng Mẫn Nguyễn Quang Mai,

là:

Huynh trưởng cấp Tập NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Pháp danh TRUNG DIỆU,

Đoàn phó Đoàn Thiếu Nữ GĐPT Khánh Hỷ, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu
đã xã báo thân hồi 20 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2016
(nhằm ngày 06.10.Bính Thân)

hưởng dương 39 tuổi.

 

Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ nói chung và Ban Biên Tập Sen Trắng
thành kính gởi lời phân ưu đến Trưởng Quảng Mẫn cùng tang quyến.

Nguyện Hương Linh Chị TRUNG DIỆU – NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
vãng sanh Cực Lạc Quốc Ðộ

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s