Is this Australia’s cutest Vietnamese grandma?


Is this Australia’s cutest Vietnamese grandma? William’s Bà talks about her number one grandson: “Boyfriend or girlfriend is the same kind of love, there is no difference.”

Every Australian should be able to get married. Do you agree? Sign here: www.equalitycampaign.org.au

Câu chuyện dễ thương của một người phụ nữ Việt Nam, bao dung trước những đổi thay quanh mình, vui và chấp nhận cháu trai của mình có… bạn trai, như lẽ tự nhiên của cuộc đời. Các phụ huynh có con mình trong hoàn cảnh tương tự, nên xem qua và chia sẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s