Quảng Pháp ghi nhanh: Một đời xe chỉ cho Lam chắc bền


img_0867Chừ xuất gia rồi, chứ vẫn xin sư phụ “cho con đến với gia đình, sư phụ ơi” – Gia đình ở đây là Gia Ðình Phật Tử. Sư cô nguyên là Huynh trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân, Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Quảng Ðức, kế nhiệm là anh Tâm Hòa Lê Quang Dật (trái), rồi đến anh Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp (phải). Ba đời Trưởng Ban Miền Quảng Ðức, sắc son một tấm lòng thương yêu đàn em. “Hôm nay Chị(Thầy) về đây, chúng em xin kính mừng Chị (Thầy):… Buổi tối tràn ngập niềm hoan hỷ, chị mở quà, run run trao cho hai anh Tâm Hoà và Tâm Ðăng, những chiếc nón len màu chỉ Lam, tự tay Chị đan xe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s