Sen Trắng: Thân phụ anh Lại Tôn Dũng (Cựu H.Tr GÐPT Huệ Quang) vừa mãn phần


white-lotus-hoi-ngan-chanNhận được Cáo Phó:
Thân Phụ của Anh Lại Tôn Dũng, nguyên Huynh Trưởng GÐPT Huệ Quang (Miền Quảng Ðức),

là Cụ Ông TRÍ VIÊN LẠI VĂN KHUY,

 

đã mãn phần ngày 19 tháng 12, 2016 tại Garden Grove, California USA. Thọ 84 tuổi.

Tập thể Lam viên Hoa Kỳ nói chung và Ban Biên Tập Sen Trắng nói riêng thành kính chia buồn
cùng Anh Lại Tôn Dũng và Tang Quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ TRÍ VIÊN tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðàn Phật.

10559325-cp14-ong-lai-van-khuy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s