Tin ảnh: Lễ Truy Ðiệu Cố Huynh Trưởng Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy


Bao năm xuôi ngược trên đường phố
hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê (NSN)

Ðúng giờ Ngọ, ngày 22 tháng Giêng năm 2017, tại nhà quàn Peek Family thuộc thành phố Westminster, California, USA,  buổi lễ truy điệu cố huynh trưởng Cấp Dũng Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy đã được tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng với nghi thức truyền thống của GÐPTVN.

Cùng thân bằng quyến thuộc của Người quá cố, đại diện các Cấp đơn vị Gia Ðình hiện diện đông đủ và bằng hữu khắp nơi đã tề tựu tiễn đưa “hạt bụi” Năng Kỉnh từ nay trở về với “đất quê”.

Ảnh: Sen Trắng USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s