Quang Ngộ: Thiệp Chúc Xuân của BHD Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ


THIEP XUAN GDPTVNHK.jpg

Mừng Xuân Di Lặc Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thành Tâm Ngưỡng Chúc Chư Tôn Đức Giáo Phẩm:
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ
Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
Chư vị Có Vấn Giáo Hạnh

Pháp Thể An Khang,
Tuệ Đăng Thường Chiếu

Thành tâm kính chúc
Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam
Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại
Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Canada
Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Úc Đại Lợi
Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Âu Châu
Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
Quý Ban Hướng Dẫn Tỉnh, Miền
Quý Ban Chấp Hành Cựu Huynh trưởng
Quý Ban Bảo Trợ, quý vị Thiện Tri thức Ân nhân
Quý Bác Gia Trưởng, Quý Ban Huynh trưởng
Cùng tất cả Lam viên và gia quyến

Vạn sự Cát tường, như nguyện

TM. BHDGÐPTVN/HK
Trưởng Ban
Quang Ngộ Ðào Duy Hữu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s