Chung/Riêng những nỗi Vui/Buồn Áo Lam: Huynh Trưởng Phó Tổng Thư Ký BHD/HK giải phẫu chân


16473551_10209024433589572_4512056351100846166_n.jpgH.Trưởng Phó Tổng Thư Ký BHDGÐPTHK, Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên (ảnh: Facebook Cynthia Hoang)

Trong một cuộc trò chuyện nhiều tháng trước, Sen Trắng có được biết Chị Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên sẽ tiến hành một ca giải phẩu chân. Hôm nay đúng ngày chị nhập viện để tiến hành việc nói trên.

Trên trang facebook cá nhân sáng nay, Chị Thủy Tiên bày tỏ sự hồi họp cao độ. Sen Trắng xin gởi lời chia sẻ sự âu lo cùng chị và những mong ca mổ hoàn thành tốt đẹp; sức khỏe mau chóng bình phục, trở lại sinh hoạt với  nhiệm kỳ mới của Ban Hướng Dẫn còn nhiều phật sư đa đoan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s