Uyên Nguyên: Phép “Nhìn Người” của Anh Ngô Mạnh Thu


Anh Ngô Mạnh Thu “ở Mặc Cốc” của Uyên Nguyên

1.
Nghiêm Quý Ngô Lê Bích Khuê gọi, bảo, “chiều nhớ ghé chỗ Bố”.

Trước đó tình cờ gặp các anh trưởng Đặng Đình Khiết, Tuệ Linh và Như Không ở cà phê Gypsy, cũng được các anh nhắc rồi. Nhưng phải cám ơn em Nguyễn Vũ Hoàng Cương, ở tận Việt Nam báo cho mình sớm nhất, Chiều Ngô Mạnh Thu sẽ tổ chức tại thiền viện Sùng Nghiêm, ngày 6 tháng Sáu, 2015.

2.
Chiều nay mình ghé lại với anh chị một chút, với Anh Thu một chút. Nhưng không muốn ở lại lâu. Dường như càng về sau, mình không thích đến những chốn nặng trình diễn, lễ nghi. Anh Thu ngày xưa cũng vậy, giờ khai lễ, diễn ngôn v.v… anh hay kéo mình ra hiên “liều một đám”. Song, không có nghĩa là anh chẳng để tâm đến những việc cần làm.

3.
Chiều nay đứng ở hiên ngoài, nhìn nắng đọng trên đọt lá chuối. Màu xanh xanh nhuốm chút hoe vàng, không gay gắt. Màu nắng cũng bớt gay gắt so với buổi ban trưa.

Mình nghe qua những lời tự sự, tự tình của từng anh chị em có mặt bày tỏ niềm thương nhớ Anh, từng anh chị đều nhìn thấy Anh Thu mỗi nét đẹp riêng, khác. Còn mình nghĩ, anh Thu thì khắc hẳn chúng mình, Anh đối với tất cả mọi người trong cùng thể tánh bình đẳng – “Không ma/không phật” – Đó chính là phép Nhìn Người của anh Thu, hay còn gọi là “Bình Đẳng Tâm”, đã làm nên nhân cách TÂM HÒA của Anh vậy!

Mình kính trọng anh Thu, ở chỗ này!

Chiều “Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu”, 
6 tháng Sáu, 2015 tại Thiền Viện Sùng Nghiêm
UYÊN NGUYÊN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s