GÐPTVN/HK Quyên Góp 17,022.00 Mỹ Kim Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey và Irma


Trong một email do H.tr Nguyên Từ vừa gởi đến toà soạn Sen Trắng, đợt vận động từ thiện cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey và Irma do các cấp Giáo Hội và BHD Gia đình Phật tử phát động mà riêng BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ đã quyên góp được 17,022.00 Mỹ kim. Trong số đó, Ủy Viên Xã Hội, H.Tr Quảng…

Chia Buồn: Cụ Ông Quảng Thọ Trần Văn Lộc (Thân phụ H.Tr Quảng Tráng Trần Văn Ðầy, Hướng Thiện, SD)


Sen Trắng vừa nhận được tin, Cụ Ông TRẦN VĂN LỘC, Pháp Danh QUẢNG THỌ, sanh ngày 30 tháng 3, 1933, tại Ðà Nẵng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 4 tháng 10, 2017 tại San Diego, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 85 tuổi. Cụ Ông Quảng Thọ Trần Văn Lộc là thân phụ của…

Giỗ Hòa thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Sen Trắng – Trong một thông báo của Chùa Phổ Ðà được phổ biến rộng rãi trên Facebook, được biết Chủ Nhật, ngày 15 tháng Mười, 2017 sắp tới là ngày tổ chức Giỗ Hòa Thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles;…