Quang Ngộ: Thông Tư: Về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam


Để tưởng niệm công hạnh của bậc cao tăng long trượng thiền môn, cả cuộc đời cống hiến cho Dân tộc, Đạo pháp và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là sự bảo bọc và giáo dưỡng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình…

Thích Pháp Tánh: Chùa Khánh Hỷ Kính Mời Dự Lễ Tưởng Niệm Cố HT Đức Chơn, Vào 5 PM, Chủ Nhật, Ngày 3 Tháng 12 Năm 2017


Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trù trì chùa Khánh Hỷ (Ảnh: Quảng Pháp) Để tưởng niệm công hạnh một đời tận tụy cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, viên tịch vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh…