Hoa Ðàm số 4: Suy Nghĩ Về Văn Học Phật Giáo Việt Nam


Ðặc san Hoa Ðàm – Số 4 – Chủ Ðề “Văn Học Phật Giáo”, phát hành ngày 30 tháng Tư, 2017 Chủ trương và thực hiện: Hoa Ðàm Group Kết tập: Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ – Nguyên Túc Nguyễn Sung Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm – Quảng Pháp Trần Minh…

Thích Phước An: Thi nhân với tình yêu núi non


Ðặc san Hoa Ðàm, số 4, chủ đề VĂN HỌC PHẬT GIÁO, Lotus Media phát hành tháng 11, 2016. Hướng dẫn đề tài: Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Tâm Quang Vĩnh Hảo, Tâm Huy Huỳnh Kim Quang Kết tập: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, Nguyên Túc Nguyễn Sung, Nguyên Không Nguyễn Tuấn Khanh, Quảng Pháp Trần Minh Triết…