Lời giới thiệu cho ấn bản năm 2019: SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ, tác Giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền)


SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ Tác giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản tại Hoa Kỳ, 2019 Thực hiện: Bodhi Media Liên lạc: 916-607-4066 ISBN: 978-0-359-47622-0 Tập khảo luận mà chúng ta đang cầm trên tay, có thể nói, là một trong những tài liệu quan trọng gắn liền…

Ðạt Lai Lạt Ma & Sofia Stril-Rever: HÃY LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG (Lời kêu gọi tuổi trẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma)


HÃY LÀM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG Tác giả : ÐỨC ÐẠT LAI LẠT MA & SOFIA STRIL-REVER HOANG PHONG chuyển ngữ Lotus Media xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2018 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ISBN: 978-1724516053 Copyright © 2018 Hoang Phong and Lotus Media. All rights reserved. Hỡi các anh chị em thân…