Nguyễn Tân Văn: Nhớ Ngô Mạnh Thu


Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu (phải), Nguyễn Tân Văn, 2002, ở Santa Ana, CA (Ảnh: QV)   LTS: Được tác giả Nguyễn Tân Văn đồng ý, chúng tôi xin đăng bài này vào tháng TÁM năm nay, để tưởng niệm 13 năm ngày mất của nhạc sĩ  Ngô Mạnh Thu, biên tập sáng lập BNS Quán Văn…