Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già, Hội Đồng Cố Vấn và Lam Viên GĐPT


Thể hiện tâm nguyện báo đáp phần nào trong muôn một thâm ân giáo dưỡng, chở che cũng như công hạnh tận tụy một đời của bậc Ân Sư long tượng thiền môn âm thầm hy hiến cho Chánh Pháp, cho Dân Tộc, cho Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo và đặc biệt hơn nữa…

Nguyễn Tân Văn: Nhớ Ngô Mạnh Thu


Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu (phải), Nguyễn Tân Văn, 2002, ở Santa Ana, CA (Ảnh: QV)   LTS: Được tác giả Nguyễn Tân Văn đồng ý, chúng tôi xin đăng bài này vào tháng TÁM năm nay, để tưởng niệm 13 năm ngày mất của nhạc sĩ  Ngô Mạnh Thu, biên tập sáng lập BNS Quán Văn…

Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


“Pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là chánh pháp của 2000 năm lịch sử đạo lý và văn hiến trên đường mở nước, giữ nước và cứu nước; cơ sở của GHPGVNTN là nông thôn, thành thị, núi rừng và hải đảo dưới hào quang của trí tuệ và từ…