Uyên Nguyên: Thầy Quảng Thanh, chí nguyện lớn, thực hành lớn và, mới…


Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cố vấn giáo hạnh GÐPT Bảo Quang, chùa Bảo Quang, Santa Ana, California (Ảnh: Uyên Nguyên) Trước, sau, nhiều anh em huynh trưởng về sinh hoạt đơn vị GÐPT ở chùa Thầy, cũng lần lượt ra đi. Tôi cũng từng đến đây, rồi ra đi. Ở đây không phải là chuyện…

Phe Bach, Ed.D. and Edward Bureau, Ph.D.: Three Intertwined Paths to Leading for Sustainable Peace


Phe Bach, Ed.D., Founder and CEO of C. Mindfulness LLC, Mira Loma High School, ILC, SJTA, SJUSD, California Teachers Association, USA.  Edward Bureau, Ph.D., Associate Clinical Professor (Retired), Drexel University, Philadelphia, PA, USA Residence in Cochranville, PA, USA Introduction Sustainable peace anchors itself in mindfulness of the present, the people, and the microcosms in which we exist. Rather…

Nguyên Thọ Trần Kiêm Ðoàn: Ðạo Pháp và Dân Tộc… Cần Ðược Xây Dựng Trên Căn Bản Nhân Văn và Trung Thực


Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội hôm 10/5/2019, đã tổ chức sự kiện mừng Lễ Phật Đản năm 2019  và công bố bức tranh sơn mài có tên “Đạo Pháp và Dân Tộc”. Nghệ sĩ cần phải trang bị một não trạng tỉnh táo và tinh thần liêm sĩ để khỏi trở…

Trần Trung Ðạo: Ðất và Khoai


Một vài cụm mây đen tha hóa có thể làm bầu trời tối đi trong chốc lát nhưng không thể nào che khuất mãi vầng trăng. Những ngày còn ở Viên Giác, trước chùa trồng mấy luống rau lang nên món ăn chính của chúng tôi là rau lang. Rau lang xào, rau lang nấu…