GS Nguyễn Xuân Thu: Giới thiệu Giáo dục Phổ thông Australia


Lời thưa: Với sự thương quý, quan tâm lãnh vực giáo dục, nhất là cho giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại lẫn cả trong nước, Giáo sư Nguyễn Xuân Thu vừa chia sẻ một bài viết mới nhằm giới thiệu đại cương nền giáo dục phổ thông Úc Ðại Lợi, nơi giáo sư đang định cư. Thiết nghĩ đây cũng là những…

RAMONA GIWARGIS: San Jose flood: Vietnamese billionaire will donate $5 million to help victims


SAN JOSE — A Vietnamese billionaire Wednesday pledged to donate $5 million to San Jose flood victims — the biggest gift since the disastrous flood engulfed three neighborhoods last week. Kieu Hoang, a Los Angeles County businessman who owns Shanghai RAAS Blood Products, handed Mayor Sam Liccardo a $5 million ceremonial check at an announcement with…

Hoàng Ngọc-Tuấn: Giáo Hoàng Francis và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói về Người Tỵ Nạn và Di Dân


Giáo Hoàng Francis là con trai của một gia đình di dân từ Ý sang định cư ở Argentina. Năm 2015, trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Giáo Hoàng Francis nói: “Trong những thế kỷ gần đây, hàng triệu người đã đến đất nước này để theo đuổi giấc mơ xây dựng một tương…

Mạnh Kim: Tạm biệt Obama


Cách hơn 8 năm, khi Barack Obama vừa đắc cử, bà Michelle Obama trả lời một cuộc phỏng vấn: “Theo quan điểm riêng, tôi thích tổng thống kế tiếp là người có thể hiểu những gì có ý nghĩa đối với một người cha và người chồng và đóng góp của ông ấy cho gia…

Claire Smith, Gary Jackson and Koji Mizoguchi for the Conversation: How Japan weaves caring and sharing into all layers of society


The Japanese believe politeness engenders order, safety and cleanliness – core values to live by The Japanese believe a polite society is one in which respect and consideration is shown to others. Photograph: Sankei via Getty Images   Although they are ubiquitous, Japanese people rarely notice the grooved lines on their pavements. Every footpath that…