Hoàng Ngọc-Tuấn: Giáo Hoàng Francis và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói về Người Tỵ Nạn và Di Dân


Giáo Hoàng Francis là con trai của một gia đình di dân từ Ý sang định cư ở Argentina. Năm 2015, trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Giáo Hoàng Francis nói: “Trong những thế kỷ gần đây, hàng triệu người đã đến đất nước này để theo đuổi giấc mơ xây dựng một tương…

Mạnh Kim: Tạm biệt Obama


Cách hơn 8 năm, khi Barack Obama vừa đắc cử, bà Michelle Obama trả lời một cuộc phỏng vấn: “Theo quan điểm riêng, tôi thích tổng thống kế tiếp là người có thể hiểu những gì có ý nghĩa đối với một người cha và người chồng và đóng góp của ông ấy cho gia…

Claire Smith, Gary Jackson and Koji Mizoguchi for the Conversation: How Japan weaves caring and sharing into all layers of society


The Japanese believe politeness engenders order, safety and cleanliness – core values to live by The Japanese believe a polite society is one in which respect and consideration is shown to others. Photograph: Sankei via Getty Images   Although they are ubiquitous, Japanese people rarely notice the grooved lines on their pavements. Every footpath that…

Lê Mạnh Hùng: Tiến bộ hay rút lui?


Tiệm sách tại Luân Ðôn không cho wi-fi và không bán cà phê. Wi-fi lúc này đã trở nên phổ biến đến mức nơi nào mà không cho sử dụng wi-fi là bị cho là chậm tiến và không thu hút được khách hàng đến. Thành ra cho đến lúc gần đây, chiều hướng ngay…