Chia Buồn cùng Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc


Nhận được tin Bào Huynh của Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc (H.Tr Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân), nguyên thành viên HÐCÐGS/GÐPTVN tại HK; Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Quảng Ðức, là Ông: PHẠM SUNG LƯ Pháp Danh Nguyên Tuệ Đã mãn phần ngày 16 tháng 12, 2017. Hưởng Thọ 101 tuổi. Toàn…

Chia Buồn: Bà Huỳnh Thu Hoa (Thân mẫu của H.Tr Huệ Trí Nguyễn Gia Hải và Nhạc mẫu H.Tr Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm)


Nhận được tin buồn, thân mẫu của Huynh trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải, cũng là nhạc mẫu của Huynh trưởng Ngọc Hạnh Huỳnh Cẩm, là bà HUỲNH THU HOA, đã mãn phần vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng Tám, 2017, tại San Diego, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 64 tuổi Toàn…

Chia Buồn: H.Tr Cấp Dũng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ BI-TRÍ-DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 TEL 310 634-6503 – FAX 310…