Chia buồn cùng Anh chị Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, H.tr GÐPT Long Hoa, Los Angeles.


Nhận được tin buồn, Thân phụ/Nhạc phụ của anh chị Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng – Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, huynh trưởng GÐPT Long Hoa, Los Angeles, là: Cụ ông LÝ TRÂN, Pháp danh: MINH ÐẠT vừa từ trần ngày 18 tháng Giêng, 2017, tại Irvine, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 91 tuổi. Toàn thể anh chị em…

BHD Miền Liễu Quán: Chia buồn cùng gia đình H.Tr Tổng Thư Ký Miền: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BI – TRÍ – DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MIỀN LIỄU QUÁN VP/BHD: 9084 Marble Crest Ct. – Sacramento, CA 95829ĐT: (916) 607-4066. Email: vpttkbhdmlq@gmail.com. THÀNH…

Chia Buồn: Anh Minh Trang Bạch Xuân Thảo


Nhận được Cáo Phó: tin buồn, anh của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, thành viên BHD/GÐPT/VN/HK, là: Cư sĩ Bạch Xuân Thảo Pháp Danh: Minh Trang Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970 tại Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam Đã tạ thế ngày 21 tháng 8, 2016 (Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)…

Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Điện Thư Cầu Nguyện và Chia Buồn: Huynh trưởng Cấp Dũng Thiện Tịnh – Lê Văn Nghệ


Nhất Tâm Cầu Nguyện Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật Toàn thể Huynh trưởng và Ðoàn sinh Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nhất Tâm Cầu Nguyện Chơn Linh Huynh Trưởng Cấp Dũng THIỆN TỊNH LÊ VĂN NGHỆ Ðại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Miền Quảng Ðức…