Chia Buồn: H.Tr Cấp Dũng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ BI-TRÍ-DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 TEL 310 634-6503 – FAX 310…

CHIA BUỒN: Cụ Bà Tâm Nghĩa Bùi Thị Lý


Nhận được Tin Buồn Bà Ngoại của HTr Tâm Định – Nguyễn Đình Hòa Xuân Hiệp  (UV HĐTN BHD Hoa Kỳ; TTK BHD Miền Quảng Đức), cũng là Chị của HTr Cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ (UV Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT VN, PTB Ngành Nam BHD Lâm Đồng), là cụ Bà: Bùi…

Tin Buồn: Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên (Thân mẫu trưởng Lê Ðình Du và nhạc mẫu Trưởng Dương Thị Mỹ)


Nhận được tin muộn, thân mẫu của Trưởng GÐPT Lê Ðình Du và là nhạc mẫu của trưởng Dương Thị Mỹ, là Cụ Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên, Nhũ Danh Hoàng Thị Hương, Pháp Danh Nguyên Hoa, đã mãn phần ngày 27 tháng Hai, 2017 tại California, Hoa Kỳ. Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ đồng kính…

Chia buồn cùng Anh chị Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, H.tr GÐPT Long Hoa, Los Angeles.


Nhận được tin buồn, Thân phụ/Nhạc phụ của anh chị Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng – Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, huynh trưởng GÐPT Long Hoa, Los Angeles, là: Cụ ông LÝ TRÂN, Pháp danh: MINH ÐẠT vừa từ trần ngày 18 tháng Giêng, 2017, tại Irvine, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 91 tuổi. Toàn thể anh chị em…