Vĩnh Hảo: Cảm Ơn Gia Ðình Phật Tử


Tôi luôn đặt tin tưởng nơi tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN). Trong niềm tin tưởng nầy, còn có sự ngưỡng mộ, yêu thương đối với một tập thể trẻ trong đồng phục màu lam hiền hòa, và nhất là mục đích cao đẹp mà ở đời nầy—ngoài tập thể những bậc…

Nguyên Anh: Ngoảnh Lại


Bao giờ ta ngoảnh lại Trên bước đường thênh thang, Mỏi cánh từng vọng tưởng Dưới nắng đời chói chang? Ta trách trên, trách dưới Dưới trách dưới, trách trên. Trách qua và trách lại Vẫn một đời lênh đênh. Ta sống trong chánh niệm Hại người tức hại ta. Hòa mình theo hơi thở…