Thiện Lê/Người Việt: Thiền đường Tánh Không dạy thiền làm chủ bản thân và suy nghĩ


Buổi tập thiền ngày Thứ Bảy ở thiền đường Tánh Không. (Hình: Thiện Lê/Người-Việt) GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều người đầu óc nghĩ ngợi quá nhiều vì cuộc sống căng thẳng, không biết cách nào để giải thoát nên đã tìm đến thiền đường Tánh Không ở Garden Grove để học những cách tự…

Nguyên Tùy: THÔNG TƯ: V/v: Tổ Chức Khóa Tu Học cho Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử (Miền Tố Liên)


Nhằm mục đích kết chặt tình Lam, tạo điều kiện cho toàn thể Huynh Trưởng và đoàn sinh từ các đơn vị GĐPT trực thuộc miền Tố Liên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong tinh thần lục hòa, hầu đem lại cho nhau những kiến thức tổng quát trong việc xây dựng và thăng tiến tổ chức,…