Thích Thánh Minh: THƯ MỜI: Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH TỔNG VỤ CƯ SĨ-TỔNG VỤ PHÁP CHẾ COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  | Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  —————- THƯ MỜI Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo Kính gởi: – Chư Tôn Đức…

Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Ðản PL. 2563 – 2019


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street, Ontario, CA 91764 – U.S.A. – Tel & Fax: (909) 986-2433  —— THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2563 – 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,…

TRƯỞNG LÃO Hòa thượng Thích Quảng Độ: THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL.2563 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa-thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng-Ni, – Kính thưa Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nhẫn, khổ hành bậc nhất; Niết-bàn, lạc tối thượng. Đây là lời Phật dạy. Nương theo lời dạy của Đức Thế…

THÔNG TƯ CẦU AN Cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  Phật Lịch 2562 Số 39/HĐĐH/TT/CT THÔNG TƯ CẦU AN Cho Hòa Thượng Thích…