Giỗ Hòa thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Sen Trắng – Trong một thông báo của Chùa Phổ Ðà được phổ biến rộng rãi trên Facebook, được biết Chủ Nhật, ngày 15 tháng Mười, 2017 sắp tới là ngày tổ chức Giỗ Hòa Thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles;…

Ðồng Chuông Tử: Nhớ Mẹ


Nhà thơ Ðồng Chuông Tử (Ảnh: FB Ðồng Chuông Tử)   Năm năm là mấy nghìn ngày Mẹ ta đã bỏ ta bay về trời Trời cao chiều ấy rối bời Mẹ ta nằm ngủ cuộc đời nhẹ tênh Cơi trầu mẹ đựng lặng im Vườn cây lặng gió tiếng chim lặng buồn Mái nhà lổ đổ…

Tuệ Sỹ: Về Một Thế Hệ Áo Lam


Thầy Tuệ Sỹ với anh chị em GÐPTVN (Ảnh: Nhuận Pháp) (Nhân ngày giỗ thứ 4 Huynh trưởng Nguyễn Quang Tú) Ngày chủ nhật, ở một góc chùa vang tiếng nô đùa, líu lo của đàn chim oanh vũ. Sân chùa vắng khách. Chỉ thấp thoáng những tà áo lam. Sau hậu liêu, chùa vắng như…