Uyên Nguyên: Những ngày ở bệnh viện


Buổi tối cuối cùng, chỉ còn lại bà với hơi thở nhọc… * Phòng có hai giường bệnh, những ngày ở đây tôi nghe đủ những lời dằn vặt của ba cậu con trai, họ không đến cùng lúc, nhưng có cùng một luận điệu: – Bà không đưa tiền, không ai giặt đồ cho…

Lâm Nhược Trần: Người Việt Nam Tồi Tệ: Sự cảm tính, lòng nhẹ dạ, cả tin và tánh mê tín, dị đoan.


(trích NGƯỜI VIỆT NAM TỒI TỆ, Nghiên cứu Văn hóa – Ðiều tra Xã hội của tác giả LÂM NHƯỢC TRẦN). Người Á Đông nói chung, đặc biệt là người Việt Nam nói riêng, rất cảm tính. Cảm tính có thể được giải thích như là tánh coi trọng tình cảm một cách thái quá. Trong rất nhiều tình…