Tâm Thường Ðịnh: Chân Giác Bất Ly Trần


Kính mừng 40 năm hành đạo của Thầy Thích Từ Lực Duyên lành Thầy đã xuất gia, Bốn mươi năm chẳng như là chiêm bao Lăng Nghiêm vang vọng thuở nào Mà trong tiềm thức Ưu đàm rộ bông Ơn giáo dưỡng cao vời sâu rộng Tình Thầy trò ân trọng nghĩa sâu Tu thân,…

Tâm Thường Ðịnh: Ba Phương Pháp Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Hãy Gieo Ba Hạt Giống Lành


“Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world”. Archimedes. Tạm dịch theo quan điểm Phật giáo. “Hãy cho tôi một điểm tựa tâm linh và đầy đủ phương tiện, tôi sẽ di chuyển thế giới này…”  Hơn bao giờ hết tuổi trẻ cần được dìu…